Kuidas mõõta palli liikumise kiirust?

Mõõda aeg mis kulub pallil viskejoonest esimese kurikani jõudmiseks (näiteks 2,50 sek.).
Nüüd tee järgmine tehe : 65,84 / aeg = kiirus (näites 65,84/2,50=26,3 km/h)
Tavaliselt on palli kiirus vahemikus 25...30 km/h.

 

Kuidas arvutada palli pöörete arvu?

Võib ära lugeda mitu pööret teeb pall viskejoonest esimese kurikani ning jagada selleks kulunud ajaga. See ei anna aga päris õiget infot mängija viske kohta, kuna rajaga kokkupuutest palli kiirus väheneb ning pall hakkab raja lõpuosas veerema.
Võimalik arvutustehe oleks : pöörete arv / aeg × 60 = pööret minutis

Parim moodus aja mõõtmiseks ja pöörete arvu lugemiseks on vaadata filmitud viset.

Mängija viset iseloomustab palli pöörlemise kiirus käest lahtilaskmise hetkel. Selle mõõtmiseks on sobiv kasutada low flare palli (näiteks spare ball) ja tükikest teipi (10 kuni 15 cm pikk). Teip aseta pallile PAP'ist kuni sõrme aukudeni. Filmi viset tagant ning suures plaanis kätt. Aeglasel filmi vaatamisel peata film hetkel, kui pall on käest lahti lastud. Fikseeri teibi asend nagu see oleks kella seier (näiteks teip näitab 10:00). Nüüd vaata filmi edasi 10 kaadrit ja fikseeri uuesti teibi asend. Arvesta kokku kui palju teip pöörles selle aja jooksul, nagu teip oleks kella tunni osuti.
palli pöörded

Näiteks: kui pall alustas liikumist 10:00 ja lõpetas 5:00, ning liikus selle aja jooksul korra üle 10:00, siis seda arvestatakse : 10:00 kuni 10:00 on 12 tundi ja 10:00 kuni 5:00 on 7 tundi, kokku seega 19 tundi.
Kokku saadud tundide arv tuleb korrutada 12,5-ga.
Antud näite puhul RPM on 19×12,5=238 p/min. See kehtib PAL süstemis kaamerate puhul, kui on NTSC süsteem (30 kaadrit/sek) siis tuleb korrutada 15-ga).

 

©2006 Tauno