Veskisilla bowlinguklubi karikavõistlus

Võistluse liik: individuaalvõistlus händikäpaga
Tüüp: kinnine - ainult Veskisilla bowlinguklubi liikmetele
Koht: Veskisilla bowlingusaal Türil
Aeg: August-Jaanuar
Korraldaja: MTÜ Veskisilla Bowlinguklubi
Kohtunik-sekretär: bowlingusaali töötaja

Klubi karikavõistlusel järgitakse käesolevat reglementi. Kõigis reglemendiga reguleerimata küsimustes lähtutakse kehtivatest Eesti Veeremängude Liidu võistlusmäärustest.

Iga mängija tulemusele lisatakse vastavalt tema tasemele händikäpipunktid. Arvestuse aluseks on AVK, mis arvutatakse kehtivatest Veskisilla Bowlinguklubi võistluskeskmistest. Händikäpi nullpiiriks on klubiliikme kõrgeim AVK, händikäpi protsent 80%. Händikäp määratakse enne igat etappi.

Osalemisõigus

Võistlusel võivad osalevad ainult Veskisilla bowlinguklubi liikmed.
Vanuselisi ja soolisi piiranguid seekord ei ole.

Registreerumine

Eelregistreerimist ei toimu. Mängud algavad kell 18.00

 

Osavõtutasu

10.- €   ühe etapi kohta.

Võistluse kirjeldus

4 sarja, võistlejad jagatakse võrdselt radade vahel ja rajad loositakse. Radade vahetus - üks rada paremale pärast igat sarja. 2 harjutusruutu algusrajal. Iga mängija võistlustulemusele lisatakse händikäpi punktid.

Paremusjärjestus

Karikavõistluse lõplik paremusjärjestus määratakse iga mängija 10 parema sarja (koos händikäpiga) punktid summa järgi. Võrdse summa korral võrreldakse mängijate võistluse keskmisi ilma händikäpita.

Tasapunktiseisu lahendamine

Võrdse etappi punktisumma korral on võitja mängija, kelle puhas tulemus (ilma händikäpita) on parem, selle võrdsuse korral võrreldakse üksiku sarja tulemust (esmalt viimane, siis eeviimane sari jne.).

Autasustamine

Iga etappi võitja saab pisikese auhinna. Karikavõistluse kokkuvõttes saavad auhindu 6 parimat mängijat.
Üldvõitjale kuulub au ja kuulsus ning autasuks karikas.

Muud

Radade hooldust enne võistlust ei garanteerita.